زیست نیوز

رویکرد دولت یازدهم به مسائل آب و محیط ‌زیست

مسائل آبی کشور در دولت نهم و دهم درغفلت گذشت. دولت یازدهم با «امید» آغاز کرد اما هرچه از عمرش گذشت البته نشانه‌های ضد و نقیضی از درون بدنه دولت در همراهی با طبیعت و محیط زیست بیرون آمد.

کانال های انتقال آب خلیج گرگان مسدود شده است

مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان با تاکید بر اینکه خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله نیازمند راهکار برای بازگردان آب است، گفت:تمام کانال های منتهی به خلیج گرگان از دریا مسدود است.

گرفتاریهای امروز محیط زیست نتیجه عملکرد دهه ۶۰ و ۷۰ است

رئیس تازه سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امروز گرفتاری های زیست محیطی را شاهدیم که نتایج عمل دهه شصت و هفتاد ماست و همه شوری که برای تولید بیشتر و رفع نیاز به خارج و استقلال داشتیم.

شهر:
loading